ศิริราช,รามา,SI,MED,RAMA,มหิดล,Mahidol
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการตามพันธกิจหลัก พร้อมผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
March 1, 2021
วิทยาลัยวิทยาศาตร์และเทคโนยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
March 2, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานครบรอบ “52 ปี วันพระราชทานนาม และ 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”

S__7110679

วันที่ 2 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานครบรอบ “52 ปี วันพระราชทานนาม และ 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

จากนั้น เป็นพิธีบําเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนก และพิธีเปิดนิทรรศการ เรื่อง “ทศวิทยาสถาน : 10 เรื่องราวสถานที่และอาคารในมหาวิทยาลัยมหิดล” ในโอกาสนี้ ได้จัดแสดงปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ 11 เรื่อง “ปฏิรูปอย่างไรให้ไทยวัฒนา” โดย ดร.วิรไท สันติประภพ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย โดยได้กล่าวถึง ความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในโลกอนาคต โดยมีเทคโนโลยีเป็นกลไกที่จะเข้ามามีส่วนสำคัญในการทำงาน ต้องมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ทุกคนต้องเตรียมพร้อมเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ตามกระแสหลักของโลก

ต่อจากนั้น เป็นพิธีมอบรางวัล โดยมี พลตำรวจเอก นายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลต่าง ๆ ได้แก่
– รางวัล “มหิดลทยากร”
– รางวัล “คนดีศรีมหิดล”
– รางวัล “อาจารย์ตัวอย่างจากสภาคณาจารย์”
– รางวัล “ผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรฯ”
– รางวัล “เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563”