มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในโอกาสเข้าเยี่ยมหารือการดำเนินงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล
October 20, 2020
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
October 21, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 ณ คณะเภสัชศาสตร์

21102020_201021_12

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ นพ.วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุม และบรรยายเรื่อง “การสนับสนุนทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย” ซึ่งเป็นการจัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 โดยมี รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับ จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.นพ.นรัตพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล บรรยาย หัวข้อ “การสนับสนุนผลงานตีพิมพ์คุณภาพ” และ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีเเละนวัตกรรม บรรยาย เรื่อง “ทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนงานนวัตกรรม” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารวิจัยประดิษฐ์ หุตางกูร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

การประชุมครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน อันจะส่งผลให้เกิดการกระตุ้นการทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมากขึ้น รวมทั้งกระตุ้นเเละสร้างเเรงบันดาลใจให้อาจารย์ / นักวิจัยในมหาวิทยาลัยเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย เเละเเนะนำวิธีการสมัครขอรับทุนเเละการบริหารโครงการวิจัยภายหลังการได้รับทุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย