พิธีปิดโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 19 (MU-EDP#19)
October 29, 2020
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
October 29, 2020

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยราชสุดา

1603962593209_copy_1024x496

วันที่ 29  ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 ของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยมี แพทย์หญิงวัชรา  ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยราชสุดา ให้การต้อนรับ และได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อตกลงของวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ  2564  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 วิทยาลัยราชสุดา  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา