คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
November 3, 2020
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์
November 4, 2020

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

mb7

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 ของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์   ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล พร้อมด้วยผู้บริหารของสถาบันฯ ให้การต้อนรับ และได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อตกลงของสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ  2564  ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ นพ.กนก ภาวสุทธิไพศิฐ (A108) สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา