ขอเชิญชวนผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงาน และตลอดจนบุคลากรทุกท่าน งดรับหรือให้ ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนาวิชาการเรื่อง “งานวิชาการรับใช้สังคม”
December 24, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
December 29, 2020

ขอเชิญชวนผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงาน และตลอดจนบุคลากรทุกท่าน งดรับหรือให้ ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔

No Gift Policy1-01_0no

มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความสำคัญกับ ความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต

จึงขอเชิญชวนผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงาน และตลอดจนบุคลากรทุกท่าน
งดรับหรือให้ ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔

เปลี่ยนของขวัญ เป็น “คำอวยพร” ผ่านบัตรอวยพร หรือ ส่งข้อความช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบคุณในความปรารถนาดีและไมตรีจิตจากทุกท่าน

อ่านประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล