ขอเชิญชวนผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงาน และตลอดจนบุคลากรทุกท่าน งดรับหรือให้ ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔
December 28, 2020
ม.มหิดล จัดประชุมนโยบายและแผนการดำเนินการสนับสนุน งานวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
December 29, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

1609208818556_copy_1024x684

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายเเพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าประชุมคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมสระบัว ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรเเละสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยประชุมผ่านระบบ Virtual Meeting ผ่านโปรเเกรม Zoom Meeting เพื่อรายงานความก้าวหน้าการจัดประชุมฯ ประจำปี 2564 (PMAC 2021)เเละพิจารณาการ เตรียมการจัดการประชุมฯ ประจำปี 2565 (PMAC 2022)