มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนาวิชาการเรื่อง “งานวิชาการรับใช้สังคม”
December 24, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
December 29, 2020

ขอเชิญชวนผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงาน และตลอดจนบุคลากรทุกท่าน งดรับหรือให้ ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔