พิธีมอบโล่และประกาศนียบัตรแก่สภานักศึกษาและสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562
September 18, 2020
วันสถาปนาครบรอบ 26 ปี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
September 21, 2020

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัด Canal Cleanup Day ร่วมกับสหภาพยุโรปในประเทศไทย

457A29CF-33BD-4D0B-A832-B1B0D01E7A61

วันที่ 18 กันยายน 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) ร่วมกับสหภาพยุโรปในประเทศไทย (European Union in Thailand) พร้อมพันธมิตร และอาสาสมัครอีกกว่า 100 คน จัดกิจกรรม Canal Cleanup Day 2020  ลงพื้นที่เก็บขยะที่คลองลาดพร้าว ซอยลาดพร้าววังหิน 43 โดยมี H.E. Pirkka Tapiola เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานมูลนิธิเทอร์ราไซเคิลประเทศไทย คุณวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร  และอาจารย์อาภาพร  เอี่ยมอุบล รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมในช่วงเช้า พร้อมประกาศผลผู้ชนะในแคมเปญ Trash Me Challenge เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจากขยะ เพื่อให้เกิดความตระหนักและจิตสำนึกที่ดีให้กับสังคมในวงกว้าง โดยใช้ศิลปะสื่อสารเรื่องราวในการจัดการขยะอย่างครอบคลุมและสร้างสรรค์

สำหรับการจัดกิจกรรม Canal Cleanup Day 2020 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย Dr.Wayne Nicholas Phillips อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงเป้าหมายความร่วมมือของสหภาพยุโรปและประเทศไทยในการส่งเสริมให้มีการเติบโตของเศรษฐกิจ และเป็นการแสดงความร่วมมือกับชุมชนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการทำความเข้าใจวิถีชีวิตชุมชน อีกทั้งยังช่วยกันเก็บขยะในคลองลาดพร้าว เพื่อป้องกันไม่ให้เศษโฟม พลาสติก และขยะอื่นๆ มีโอกาสไหลลงสู่แม่น้ำและต่อไปยังอ่าวไทย โดยการนั่งเรือเก็บขยะ ณ คลองลาดพร้าว ซอยลาดพร้าววังหิน 43 และเยี่ยมชมโรงงานจัดการขยะ (TerraCycle) เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติกและเรียนรู้ถึงอันตรายของพลาสติกที่ทำลายสิ่งแวดล้อมของเราผ่านการประสบการณ์จริง