กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล จัดโครงการ SDGs Visit (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ / วิทยาลัยราชสุดา /สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย / คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)
September 18, 2020
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัด Canal Cleanup Day ร่วมกับสหภาพยุโรปในประเทศไทย
September 18, 2020

พิธีมอบโล่และประกาศนียบัตรแก่สภานักศึกษาและสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

1600430253142_copy_1024x683

วันที่ 18 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรแก่สภานักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ นางกิรติ สอนคุ้ม ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวขอบคุณและแสดงความยินดี ในโอกาสนี้ ผู้แทนนักศึกษาจากสภานักศึกษาและสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563 แนะนำคณะกรรมการชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้อง 411 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา