คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 คณะศิลปศาสตร์
December 8, 2020
พิธีมอบรางวัลประกวดภาพถ่าย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563
December 9, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล และ University of Southern Queensland เครือรัฐออสเตรเลีย ร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัยด้านวิศวกรรมเกษตร

001

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ University of Southern Queensland เครือรัฐออสเตรเลีย ร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัยด้านวิศวกรรมเกษตร ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักวิจัยร่วมหารือกับ Prof. Peter Brett, Researcher, Centre for Health Research, University of Southern Queensland เครือรัฐออสเตรเลีย โดยหารือในภาพรวมของงานวิจัย และโอกาสความร่วมมือทางด้านการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์และนวัตกรรมเซ็นเซอร์อัจฉริยะในสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ จากการผ่าตัดทางการแพทย์สู่ภาคเกษตรกรรมและการผลิตอาหาร