คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 คณะศิลปศาสตร์
December 8, 2020
พิธีมอบรางวัลประกวดภาพถ่าย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563
December 9, 2020

University of Southern Queensland – Mahidol University Research Workshop on Agriculture Engineering

001

On 8th December 2020, Mahidol University co-hosted an online research workshop on Agriculture Engineering with University of Southern Queensland, Australia. The representatives from Faculty of Engineering were led by Assoc. Prof. Dr. Jackrit Suthakorn, Dean, while Prof. Peter Brett was the representative from Centre for Agricultural Engineering, University of Southern Queensland, Australia. Both parties shared overviews of their research and discussed possibilities for collaboration in Robotics and Smart Sensing for the natural environment from Surgery to Agriculture and Food.