คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร์
December 8, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล และ University of Southern Queensland เครือรัฐออสเตรเลีย ร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัยด้านวิศวกรรมเกษตร
December 8, 2020

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 คณะศิลปศาสตร์

1

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 ของคณะศิลปศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2563 ถึงปัจจุบัน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2564 ในโอกาสนี้ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มอบพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว ให้แก่ คณะศิลปศาสตร์ เพื่อประดิษฐานไว้ที่ส่วนงานสำหรับสักการะและเป็นสิริมงคลแก่ส่วนงานต่อไป ณ ห้องประชุม 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา