รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
September 3, 2020
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล จัดโครงการ SDGs Visit (คณะเทคนิคการแพทย์ / สถาบันโภชนาการ / วิทยาลัยนานาชาติ / วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา)
September 3, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน “Healthcare 2020 : สุขภาพดี วิถีใหม่ ใจชนะ”

S__44253192

วันที่ 3 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน “Healthcare 2020 : สุขภาพดี วิถีใหม่ ใจชนะ” ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเปิดงาน พร้อมปาฐกถาพิเศษ “เดินหน้าขับเคลื่อนการสาธารณสุขไทย ประชาชนปลอดภัย เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง” จากนั้น เป็นพิธีเปิดงาน “Healthcare 2020: สุขภาพดี วิถีใหม่ ใจชนะ”

งาน “Healthcare 2020 : สุขภาพดี วิถีใหม่ ใจชนะ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 6 กันยายน 2563 โดยมีส่วนงานต่างๆของมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมงาน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และวิทยาเขตอำนาจเจริญ พร้อมนำเสนอผลงานวิจัย งานวิชาการ ผ่านรายการของ Mahidol Channel และ RAMA Channel ร่วมนำเสนอนวัตกรรม เทคโนโลยี ความก้าวหน้าทางการแพทย์ และให้บริการทางการแพทย์