กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล จัดโครงการ SDGs Visit วิทยาเขตกาญจนบุรี
September 24, 2020
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563
September 24, 2020

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ณ โรงพยาบาลศิริราช

1600943852099_copy_1024x683

วันที่ 24 กันยายน 2563 ณ โรงพยาบาลศิริราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และคณบดีของส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้า ฯ รับเสด็จ และวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก