กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล จัดโครงการ SDGs Visit วิทยาเขตกาญจนบุรี
September 24, 2020
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563
September 24, 2020

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ณ โรงพยาบาลศิริราช