พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ณ โรงพยาบาลศิริราช
September 24, 2020
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล”
September 24, 2020

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563

1600950147589

วันที่ 24 กันยายน 2563 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563 โดยมีการปาฐกถาเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เกี่ยวกับการจัดการทางสาธารณสุข และการรักษาทางการแพทย์ เรื่อง “COVID-19: เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร” โดย รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค และเรื่อง “เพราะโควิดชีวิตฉันจึงเปลี่ยน” โดย รองศาสตราจารย์ นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบทางเดินหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ณ ห้องประชุมอทิตยากิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นอกจากนี้ ได้จัดพิธีพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” โดยมี ศาสตราจารย์ คลินิกเกียรติคุณ น.พ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย คณบดี และผู้บริหารจากส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน และนักศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ การจำหน่ายธงเนื่องในวันมหิดล และการลงนามถวายสักการะ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล