มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวโครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจกปี 2 ในพื้นที่วิทยาเขตพญาไท
September 16, 2020
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล เปิดตัวโครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจกปี 2
September 17, 2020

ม.มหิดล รับประกาศนียบัตรในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน 2563″

1600251877163_copy_1024x682

วันที่ 16 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดลรับมอบประกาศนียบัตรในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2563” โดยได้รับเกียรติจาก นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ในโอกาสนี้ หอสมุดและคลังความรู้ และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟรุตพริ้นท์องค์กรด้วย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย นายกิตติรัตน์ ปรือทอง ผู้จัดการอาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับมอบประกาศนียบัตร

รศ.ดร.กิติกร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผู้บริหารมหาวิทยาลัยทั้ง 18 ท่านซึ่งได้มีการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกว่ามีการปล่อยก๊าซปริมาณเท่าใด จากนั้น เรานำกิจกรรมที่เป็นพลังงานทางเลือกใหม่ และไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การสหประชาชาติ ว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยลด และทดแทนก๊าซเรือนกระจกที่เราปล่อยไปได้มาใช้ในมหาวิทยาลัย เช่น การใช้พลังงานทางเลือก การใช้ก๊าซชีวภาพต่างๆ ฯลฯ ซึ่งหมายความว่า ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหิดลไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเลย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จึงได้มอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ เพื่อแสดงว่า ทีมผู้บริหารของ ม.มหิดล เป็นบุคคลที่ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลจะมีการขยายกิจกรรมนี้ไปยังผู้บริหารส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยด้วย เพื่อให้เกิดเป็นภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการช่วยลดภาวะโลกร้อนต่อไป