สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในพิธี เททองหล่อพระเกศ และ พิธีพุทธาภิเษก พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ
November 21, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานพิธีทำบุญปิดทองตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล
November 23, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน 2020 Annual International Forum on Higher Education

1606023182632_copy_1024x576

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน 2020 Annual International Forum on Higher Education จัดโดย China Association of Higher Education และ Zhengzhou University ภายใต้หัวข้อ “Accelerating Modernization of University Governance Systems & Capacity Building” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2563 ณ มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยชั้นนำ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการด้านการศึกษาจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ในโอกาสนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอบทความหัวข้อ “Four Trends Shaping Future Higher Education” ใน University Presidents Forum II และ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร นำเสนอบทความหัวข้อ “Virtual Internationalization Strategies, Challenges and Prospects” ใน International Scholars Forum