มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน 2020 Annual International Forum on Higher Education
November 22, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ (MOU) การจัดตั้งภาคีวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศแห่งประเทศไทย
November 23, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานพิธีทำบุญปิดทองตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล

m18

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีทำบุญปิดทองตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ณ ลานมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในการนี้ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยแก่พระสงฆ์ พร้อมกับปิดทองและโปรยดอกไม้ที่ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้บริหารส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีดังกล่าว

“ลานมหิดล” เป็นลานแท่นที่ประดิษฐานองค์ตราส่วนพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชชนก เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ (พระราชบิดา) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้เป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย พระมหามงกุฎภายใต้จักรกับตรีศูล อยู่ระหว่างกลางพระนามาภิไธย “ม” ปิดผิวองค์ตราด้วยทองคำเปลวสีทองสวยงามสง่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 และในปี พ.ศ.2552 ได้มีการปรับปรุงยกฐานให้สูงขึ้น “ลานมหิดล” จึงได้อยู่คู่มหาวิทยาลัยมหิดลมาเป็นระยะเวลากว่า 17 ปีแล้ว ซึ่งปัจจุบันมีสภาพเสื่อมโทรมลงตามกาลเวลา มหาวิทยาลัยจึงได้ตั้งโครงการปรับปรุงตราสัญลักษณ์พระนามพระราชบิดา ณ ลานมหิดล โดยเปิดรับบริจาค “แผ่นทองคำเปลวบริสุทธิ์ 96.5%” เพื่อใช้สำหรับปิดผิวองค์ตราสัญลักษณ์ จากบุคลากรชาวมหิดล โดยมียอดบริจาคแผ่นทองคำเปลว จำนวนทั้งสิ้น 10,267 แผ่น ซึ่งมหาวิทยาลัยจะได้นำไปใช้ในการบูรณะตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป