การประชุมรับฟังผลการรับรองคุณภาพ AACSB ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
June 5, 2019
คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี International Physical Therapy Research Symposium (IPTRS) 2019
June 6, 2019

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดการเสวนาพิเศษ เนื่องใน “วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562” ในหัวข้อ “Thailand’s Cleaner Air Solutions: What we can learn from China?”

Recent post