มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Kunming Medical University จัดงาน Opening Ceremony for Joint Undergraduate Educational Program in Nursing
September 23, 2021
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2564
September 24, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมประชุม The Inaugural Meeting of South and Southeast Asian University Network Sub-committee of Innovation & Entrepreneurship Education and the 1st Innovation & Entrepreneurship Education

วันที่ 23 กันยายน 2564 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เข้าร่วมการประชุม The Inaugural Meeting of South and Southeast Asian University Network (S&SE ASEAN UN) Sub-committee of Innovation & Entrepreneurship Education and the 1st Innovation & Entrepreneurship Education พร้อมร่วมบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อ How to Promote the Cooperation, Exchange and Mode Innovation of International Innovation and Entrepreneurship Education between Chinese and Asian Universities กล่าวถึงแนวทางการส่งเสริมการสร้างความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนแนวคิดในการศึกษาด้านนวัตกรรมระหว่างประเทศ และการศึกษาด้านผู้ประกอบการระหว่างมหาวิทยาลัยในจีนและในเอเชีย

โดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก (Council Member) เครือข่าย S&SE ASEAN UN Sub – committee of Innovation & Entrepreneurship Education ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสมาชิกในการพัฒนานวัตกรรมและการศึกษาด้านผู้ประกอบการระหว่างมหาวิทยาลัยในจีนและในเอเชีย