คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านเกณฑ์ประเมินให้เข้ารับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563 (Thailand Quality Award 2020)
February 5, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (YMID) ครั้งที่ 1/2564
February 8, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “รณรงค์ถนนปลอดภัยไร้โควิด”

1

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย บุคลากรและนักศึกษา ร่วมเดินรณรงค์โครงการ “รณรงค์ถนนปลอดภัยไร้โควิด” บริเวณถนนคนเดิน ระยะทาง 4 กิโลเมตร เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรที่มาวิ่งออกกำลังกายภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีความปลอดภัยในขณะวิ่ง ด้วยการวิ่งบนถนนคนเดิน ไม่วิ่งบนทางรถสัญจร รักษาระยะห่างระหว่างการวิ่ง (Running Distancing) และลงทะเบียนไทยชนะก่อนและหลังวิ่ง ซึ่งกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา