คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมตำรับยาสมุนไพรไทย ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
December 29, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2565

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จาก วัดมหาสวัสดิ์ จำนวน 30 รูป และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2565 โดยมี คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรส่วนงานต่างๆ ร่วมพิธี ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในโอกาสนี้ ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวอวยพรปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวมหาวิทยาลัยมหิดลด้วย

เข้าชมภาพทั้งหมดได้ที่ Photo Gallery