ม.มหิดล ร่วมการประชุมโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการค้นหาและพัฒนายา สารจากธรรมชาติ สู่เภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีมาตรฐานสากลแบบครบวงจร ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ครั้งที่ 2/2564
December 29, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2565
December 30, 2021

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมตำรับยาสมุนไพรไทย ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตำรับยาสมุนไพรไทยที่ใช้ป้องกันหรือรักษาโรคโควิด-19 ในด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ ตลอดจนความปลอดภัยของยาตำรับในสัตว์ทดลอง โดยมี ผู้แทนจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดนนทบุรี