นักศึกษา ม.มหิดล คว้าแชมป์โลกจากการแข่งขัน “เจ็ตสกีเวิลด์ คัพ และ เวิลด์ ซีรีส์ 2020-2021”
April 24, 2021
ม.มหิดล จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนา Ecosystem เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ไทยเพื่อความยั่งยืนและการแข่งขันในระดับนานาชาติ
April 26, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม The Temasek Foundation – NUS PLUM Southeast Asia Leaders’ Summit 2021

2C9DC0E1-2982-442D-9D21-43C992247E03

วันที่ 26 เมษายน 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา เข้าร่วมการประชุม The Temasek Foundation – NUS Programme for Leadership in University Management (PLUM) Southeast Asia Leaders’ Summit 2021 โดยมี Prof. Tan EngChye, President, National University of Singapore และ Mr. Benedict Cheong, CEO, Temasek Foundation กล่าวต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เข้าร่วมประชุม ในโอกาสนี้ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวในช่วง Presidents’ Roundtable ถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยมหิดล ในสถานการณ์ COVID-19 ในหัวข้อ My top priority during the pandemic is…

การประชุม The Temasek Foundation – NUS Programme for Leadership in University Management (PLUM) Southeast Asia Leaders’ Summit 2021 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 27 เมษายน 2564 ในหัวข้อ “University Leadership in Asia’s Next Normal” เพื่อเป็นเวทีให้ผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันอุดมศึกษา นักวิชาการ และผู้แทนจากภาคเอกชน ได้หารือเกี่ยวกับประเด็นปัญหาและแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลสถาบันการศึกษาที่อยู่ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในช่วงภายหลังสถานการณ์ COVID-19