มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน “คนรุ่นใหม่ หัวใจรักสิ่งแวดล้อม”
September 21, 2021
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
September 22, 2021

เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย บรรยายพิเศษในที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 22 กันยายน 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ H.E. Dr. Sarah Taylor เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย ในโอกาสบรรยายพิเศษผ่านระบบออนไลน์ หัวข้อ “ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับสถาบันอุดมศึกษาแคนาดา” รวมทั้ง โอกาสทางการศึกษาต่อและการทำวิจัย ณ ประเทศแคนาดา ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 18/2564 ผ่านระบบออนไลน์

ผู้สนใจสามารถชมการบรรยายพิเศษจาก H.E. Dr. Sarah Taylor เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย ในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง Facebook Page: Mahidol University สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ต้องการติดตามวีดีโอย้อนหลังของกิจกรรมดังกล่าว สามารถรับชมผ่านทางเว็บไซต์ MUx และร่วมตอบคำถามหลังชมวีดีโอการสัมภาษณ์เพื่อรับ Activity Transcript (AT) ในหมวด I (Internationalization) จำนวน 2 ชั่วโมง