มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน “คนรุ่นใหม่ หัวใจรักสิ่งแวดล้อม”
September 21, 2021
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงานประจำปี งบประมาณ 2565
September 22, 2021

Virtual Internationalization Update: Ep5 Exclusive Talk with Ambassador of Canada to Thailand, Laos and Cambodia.

On Wednesday 22nd September 2021, at Mahidol University Executive Meeting, Office of the President, Prof. Banchong Mahaisavariya, M.D., President of Mahidol University, virtually welcomed H.E. Dr. Sarah Taylor, Ambassador of Canada to Thailand, Laos and Cambodia.

The topic covered current and future collaboration with Canadian universities, as well as the updates about studying in Canada post COVID-19.

The presentation will be broadcast on 6th October 2021 from 10.00 hrs. onwards on the Mahidol University Facebook Page as “Virtual Internationalization Update: Ep.5 Exclusive Talk Ambassador of Canada to Thailand, Laos and Cambodia”

Thai subtitles will be provided.

Undergraduate students can receive a 2-hour Internationalization (I) activity on their Activities Transcript by watching this episode, the recorded video will also be uploaded on the MUx website on the same day. The transcript will be provid