ม.มหิดล จัดประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม
September 21, 2021
Virtual Internationalization Update: Ep5 Exclusive Talk with Ambassador of Canada to Thailand, Laos and Cambodia.
September 22, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน “คนรุ่นใหม่ หัวใจรักสิ่งแวดล้อม”