คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดประชุมปฏิบัติการแบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาโครงการสร้างสุขภาพของย่าน YMID
April 20, 2021
คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการเพิ่มพูนทักษะทางวิชาชีพสำหรับการทำงาน
April 20, 2021

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ม.มหิดล จัดกิจกรรม Mahidol Incubation Program 2021

1

วันที่ 19 เมษายน 2564 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม Mahidol Incubation Program 2021 รอบปฐมนิเทศ (Orientation & Meet Your Mentor) พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ Mahidol Incubation Program 2021 โดยโครงการนี้ ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา อาทิ ด้านงานวิจัย นวัตกรรม การวางแผนธุรกิจและการตลาด ร่วมเป็น Mentors ให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษา ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดโครงการ ซึ่งมีทีมที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 15 ทีม ดังนี้

      ทีม VR-Shot
      ทีม CacaoTech
      ทีม ZuppaRit
      ทีม TEAnity
      ทีม Mommy Jell
      ทีม Chatbot
      ทีม HeaRTS
      ทีม SureFast
      ทีม Y-Blue
      ทีม MUI
      ทีม BPM
      ทีม Jelly
      ทีม BCI Lab
      ทีม Curgel
      ทีม Mahagarun

โครงการ Mahidol Incubation Program เป็นโครงการสำหรับนักศึกษา และบุคลากร ที่มีความสนใจในการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ การสร้างธุรกิจ Startup ส่งเสริมการสร้าง Entrepreneurial Mindset ในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยในปี 2021 จะมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมหลัก 3 สาขา ได้แก่ Medical Devices Food & Aging และ Medical AI

5