มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ จังหวัดนครปฐม เปิดตัวโครงการพัฒนา “จังหวัดนครปฐมเมืองสร้างสรรค์ สาขาดนตรี” พร้อมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO หวังต่อยอดทางวัฒนธรรม ศิลปะ และดนตรี สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ด้านดนตรีอย่างยั่งยืน
March 25, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็น ประชาพิจารณ์ร่างกฎกระทรวงข้อมูลการอุดมศึกษา พ.ศ….
March 25, 2021

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สมาคมไทยไอโอที

iot1

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง (IoT) ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ สมาคมไทยไอโอที เพื่อสร้างความร่วมมือในการวิจัย พัฒนาด้านการประยุกต์อินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง รวมถึงด้านความมั่นคงปลอดภัย และการพัฒนาแพลตฟอร์มอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง แบบเปิดสำหรับประเทศไทย ที่สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ร่วมกัน โดยมี นายนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที ร่วมลงนามในพิธี และ นายสุทัด ครองชนม์ อุปนายกสมาคมไทยไอโอที ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม IT404 ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา