คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
October 29, 2020
หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) กับมหาวิทยาลัยส่วนกลาง 9 แห่ง
October 29, 2020

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมเป็นวิทยากรในงาน Bio Asia Pacific 2020

001

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากร ในหัวข้อ Life Sciences Cluster and Medical City Development” ผ่านระบบออนไลน์ ในงาน Bio Asia Pacific 2020 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Preparedness & Readiness for the Next Pandemic ระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2563 โดยมีวิทยากรอีก 3 ท่าน ได้แก่ นายศิรศักดิ์ เทพาคำ รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและนวัตกรรม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) Mr.Shiro Sadoshima, Advisor to CEO Amata Corporation PLC. และ Mr.Masahide Azuma, Senior Coordinator, Foundation for Biomedical Research and Innovation (FBRI) at Kobe Innovation Cluster ทั้งนี้ มีการนำเสนอเรื่อง “Boston Life Sciences Corridor” โดย Ms. Sonal Gandhi, Deputy Chief of Staff, Boston Planning & Development Agency ในโอกาสนี้ด้วย

การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีนานาชาติในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านชีววิทยาศาสตร์ในประเทศไทย รวมทั้ง การจัดแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย ตลอดจนจับคู่กับภาคธุรกิจ การหาพันธมิตรเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อไปในอนาคต โดยมีผู้แทนจากนานาประเทศเข้าร่วมงานจำนวนมาก