มหาวิทยาลัยมหิดล โดย วิทยาลัยการจัดการ ลงนามความร่วมมือด้านกิจการเพื่อสังคม ร่วมกับ บริษัท ไนส์คอร์ป เอส.อี. จำกัด
December 14, 2020
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เภสัชพันธุศาสตร์เพื่อการใช้ยาสมเหตุผลในประเทศไทย” และ แถลงข่าว “เภสัชพันธุศาสตร์ กับแนวปฏิบัติการตรวจพันธุกรรม”
December 15, 2020

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

14122020-DGA-AW

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วย ผู้บริหารคณะ ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อตกลงของคณะ ปีงบประมาณ 2563 ถึงปัจจุบัน พร้อมรับข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล