ม.มหิดล ร่วมงานมหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 3 และมหกรรมคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประจำปี 2563
September 22, 2020
พิธีมอบรางวัลเครื่องหมายสามารถทางการกีฬาและนักกีฬาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562
September 23, 2020

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ บรรยายพิเศษเรื่อง “แนะนำสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติและความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล”

2020.9.23_200923_22

วันที่ 23 กันยายน 2563 คุณอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนะนำสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติและความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล” ในการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 18/2563 ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี ศาลายา