คณะเทคนิคการเเพทย์จัดพิธีมอบเกียรติบัตรรับรองผลผลิตเกษตรปลอดภัย ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย
September 22, 2020
ม.มหิดล ร่วมงานมหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 3 และมหกรรมคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประจำปี 2563
September 22, 2020

พิธีเปิดนิทรรศการ “สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ 3”

1600778252766_copy_1024x682

วันที่ 22 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ 3” ร่วมกับ ดร. วีระชัย ณ นคร นายกสมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ คุณพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และ อาจารย์พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก ศิลปินอาวุโส โดย ดร. วีระชัย ณ นคร นายกสมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล แสวงผล ประธานการจัดงาน กล่าวรายงานการจัดงาน ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว จากนั้น เดินชมนิทรรศการ พร้อมพูดคุยกับศิลปินเจ้าของภาพ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ. สธ.) เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการ “สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์” ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 22 กันยายน – 4 ตุลาคม 2563 ณ ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมสนองพระราชดำริในโครงการ อพ. สธ. เป็นสายใยยึดโยงความเข้าใจอันดี ระหว่างศิลปินพฤกษศาสตร์ และประชาชนทั่วไป ก่อให้เกิดความตระหนัก และความร่วมมือในการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชพรรณ ที่งดงามให้อนุชนรุ่นหลัง