มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับคณะศึกษาดูงานในโครงการอบรมของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
September 1, 2020
อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติออกบูธจัดกิจกรรมในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 17 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
September 2, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดลรับโล่ STRONG – องค์กรพอเพียงต้านทุจริต

line_213528906134272_copy_1024x695

1 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรายุทธ สุภาพรรณชาติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับโล่ STRONG – องค์กรพอเพียงต้านทุจริต ในฐานะองค์กรขยายผล จาก พลเอก บุญยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กร STONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ โดยมีอีก 2 องค์กรที่เข้ารับโล่ดังกล่าว ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)