วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามความร่วมมือในการเปิดหลักสูตรใหม่เทคโนโลยีสร้างสรรค์ (Creative Technology)
November 14, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (YMID) ครั้งที่ 4/2563
November 16, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “กาญจนบุรี ใจเกินร้อย ครั้งที่ 15 มนต์ไทรโยค”

1605413016201_copy_1024x681

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด กิจกรรมปั่นจักรยาน “กาญจนบุรี ใจเกินร้อย ครั้งที่ 15 มนต์ไทรโยค” โดยมี ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ นางสาวกิรดา ลำโครัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ จัดโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี หลังจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบ การท่องเที่ยวเชิงกีฬาสร้างกระแสให้นักกีฬา และนักท่องเที่ยว เดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดกาญจนบุรี เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัว เยาวชน และผู้ที่รักสุขภาพ โดยมีรูปแบบการปั่นจักรยานแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
ประเภท A ระยะทาง 80 กิโลเมตร
ประเภท B ระยะทาง 50 กิโลเมตร
ประเภท C ระยะทาง 20 กิโลเมตร

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้อำนวยความสะดวกในพื้นที่และผู้เข้าร่วมกิจกรรมการปั่น “กาญจนบุรี ใจเกินร้อย ครั้งที่ 15 มนต์ไทรโยค” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบเงินบริจาค จำนวน 1 หมื่นบาท เพื่อสมทบทุนสร้างพุทธอุทยานแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ