คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
December 7, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมดำเนินการวิจัยโครงการนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2563
December 7, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับประทานพระบรมสารีริกธาตุ เพื่ออัญเชิญประดิษฐานในพระเกศของพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ

1607336527818_copy_1024x684

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษาโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์ และคณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษาฯ เข้ากราบถวายสักการะ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ประธานสนองงานในสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่ คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ในโอกาส เข้ารับ ประทานพระบรมสารีริกธาตุในพระองค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร เพื่ออัญเชิญประดิษฐานในพระเกศของพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ เนื้อบรอนซ์ประดับอัญมณี ขนาดหน้าตัก 16 นิ้ว ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้นำขึ้นน้อมเกล้าถวายเเด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้น้อมถวาย พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ เนื้อทองเหลืองปิดทอง ขนาดหน้าตัก 16 นิ้ว เเด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เพื่อเป็นเครื่องรำลึกถึงพระเมตตา ที่ท่านเจ้าประคุณฯ ได้มอบให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องพระฉาก ชั้น 2 ศาลา 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร