มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน
August 10, 2020
Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี ครั้งที่ 2/2563
August 11, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

1597112881515_copy_1024x683

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 9.09 น. ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ และแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมีทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมในพิธีฯ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา