สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ร่วมการสัมนาเรื่อง “กติกามวยไทย เพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็กทำงาน”
September 28, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งมอบของที่ระลึก ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562
September 30, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมงาน Education ICT Forum 2020

S__32448521

วันที่ 28 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน Education ICT Forum 2020 ภายใต้แนวคิด “Reconceptualizing Higher Education To Cope With the Disruptive Economy” จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) โดยมีปาฐกถาพิเศษจากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภา ในหัวข้อเรื่อง The Future of MHESI to Transform The Nation ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์
งาน Education ICT Forum 2020 จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทียกระดับการพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 พร้อมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่ รวมถึงร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด ผลักดันให้ระบบอุดมศึกษาไทยสามารถเพิ่มคุณภาพหลักสูตร และการเรียนการสอนให้เทียบเท่าระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นเวทีแสดงนวัตกรรม digital technology เพื่อขับเคลื่อนความเป็น Smart Digital-Life และมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืนเพื่อให้พร้อมรองรับการเดินหน้าประเทศไทยสู่บริบทใหม่ในเวทีโลก