ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดี แก่ นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
November 18, 2020
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในพิธี เททองหล่อพระเกศ และ พิธีพุทธาภิเษก พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ
November 21, 2020

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล จัดโครงการพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยท่ามวยไทยสู่การพัฒนาสุขภาวะในเด็กและผู้ใหญ่

S__13254771

วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร ประธานสภามวยไทยโลก ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “โครงการพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยท่ามวยไทยสู่การพัฒนาสุขภาวะในเด็กและผู้ใหญ่” ซึ่งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท มวยไทย ไอ.กล้า จำกัด สภามวยไทยโลก และ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) จัดขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เมตตา ปิ่นทอง รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ภายในงาน มีการเสวนาในหัวข้อ “มวยไทยดิจิทัล วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกายและการบำบัด สู่หนทางรอดหลังโควิด-19” โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร  ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เมตตา ปิ่นทอง รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา อาจารย์ ดร.ชลชัย อานามนารถ รองคณบดีฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสาร อาจารย์แสวง ทวีคูณ ผู้เชี่ยวชาญด้านมวยไทย อาจารย์ลักษมณ์ เตชะวันชัย รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย และ อาจารย์วิษณุ  แรงดี ผู้ฝึกสอนนักกีฬาของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ร่วมการเสวนาในครั้งนี้ เพื่อนำท่าทางต่างๆในกีฬามวยไทยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการออกกำลังกาย และช่วยบำบัดรักษาอาการต่างๆ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19