ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
November 20, 2019
วิทยาลัยนานาชาติ
November 22, 2019

คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์

1.  รายการ MU Link
      1.1 ตอน  คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ @มหิดล

2. รายการ เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก
      2.1 ตอน  การลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ในทัศนะของศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม
      2.2 ตอน  การแพทย์แผนไทยในสังคมสมัยใหม่ : อำนาจ ตัวตน และการดำรงอยู่ ตอน 1
      2.3 ตอน  การแพทย์แผนไทยในสังคมสมัยใหม่ : อำนาจ ตัวตน และการดำรงอยู่ ตอน 2

3.  รายการ คลิป MU
      3.1 ตอน ความเชื่อ ศรัทธา หรือตามกระแส
      3.2 ตอน 3 วิธีเอาตัวรอดจากเหตุการณ์กราดยิง (วิ่ง – ซ่อน – สู้)
      3.3 ตอน ถอดบทเรียนจากเหตุกราดยิง แรงจูงใจและพฤติกรรมอาชญากรในมุมมองนักอาชญาวิทยา

4.  รายการ Proud to be
      4.1 ตอน  ครูจิตอาสา
      4.2 ตอน  นักระบำใต้น้ำทีมชาติไทย

5.  รายการปัญญาของแผ่นดิน
      5.1 ตอน  สังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อภูมิปัญญาของแผ่นดิน

6.  รายการฉายแวว
      6.1 ตอน  วิจัยชี้ คน ‘โกง’ เพราะ มีโอกาส

7.  รายการ MU Link International
      7.1 ตอน Imagine the World in 2121

8.  รายการ MU LINK INTERNATIONAL PROGRAMS
      8.1 ตอน Graduate Programs (International Programs), Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University

9.  รายการ Research Impact (Eng.)
      9.1 ตอน  Bangkok Online Testing on MSM

10.  รายการ 3600 Live Session
      10.1 ตอน ลืมไม่ลงแต่เราคงต้องพอ (Give up) 3things