คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
November 22, 2019
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
November 22, 2019

วิทยาลัยนานาชาติ

1.  รายการ Dream Catcher
      1.1 ตอน ตอน ปฐมนิเทศ (Get to know) ตอน 1/3
      1.1 ตอน ตอน ปฐมนิเทศ (Get to know) ตอน 2/3
      1.1 ตอน ตอน ปฐมนิเทศ (Get to know) ตอน 3/3

      1.2 ตอน วันแรก (First Day)  ตอน 1/3
      1.2 ตอน วันแรก (First Day)  ตอน 2/3
      1.2 ตอน วันแรก (First Day)  ตอน 3/3

      1.3 ตอน ฝึกฝน (Training Day)  ตอน 1/3
      1.3 ตอน ฝึกฝน (Training Day)  ตอน 2/3
      1.3 ตอน ฝึกฝน (Training Day)  ตอน 3/3

      1.4 ตอน วัดผล (Make the Grade) ตอน 1/3
      1.4 ตอน วัดผล (Make the Grade)  ตอน 2/3
      1.4 ตอน วัดผล (Make the Grade) ตอน 3/3

      1.5 ตอน วันเปลี่ยน (Take Turns)  ตอน 1/3
      1.5 ตอน วันเปลี่ยน (Take Turns)  ตอน 2/3
      1.5 ตอน วันเปลี่ยน (Take Turns)  ตอน 3/3

      1.6 ตอน เปิดใจ (Speak Out)  ตอน 1/3
      1.6 ตอน เปิดใจ (Speak Out)  ตอน 2/3
      1.6 ตอน เปิดใจ (Speak Out)  ตอน 3/3

      1.7 ตอน วันสุดท้าย (Last day)  ตอน 1/3
      1.7 ตอน วันสุดท้าย (Last day)  ตอน 2/3
      1.7 ตอน วันสุดท้าย (Last day)  ตอน 3/3

2.  รายการ DeScience
      2.1 ตอน เปิดโลกแอนิเมชัน 1
      2.2 ตอน เปิดโลกแอนิเมชัน 2

3.  รายการ MU Link
      3.1 ตอน วิทยาลัยนานาชาติ @มหิดล ตอน 1
      3.2 ตอน วิทยาลัยนานาชาติ @มหิดล ตอน 2

4.  รายการ เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก
      4.1 ตอน สุดยอดหัวหน้างาน ตอน 1
      4.2 ตอน สุดยอดหัวหน้างาน ตอน 2
      4.3 ตอน สุดยอดหัวหน้างาน ตอน 3
      4.4 ตอน สุดยอดหัวหน้างาน ตอน 4
      4.5 ตอน การท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ธุรกิจยั่งยืน

5.  รายการ คลิปพิเศษ
      5.1 ตอน โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2

6.  รายการ MU Link International
      6.1 ตอน Activities and Community at Mahidol University International College (MUIC)
      6.2 ตอน Various Courses at Mahidol University International College (MUIC)
      6.3 ตอน Short Visiting Programs with Mahidol University International College (MUIC)
      6.4 ตอน The Interns at Mahidol University International College (MUIC)

7.  รายการ SMART 60
      7.1 ตอน วางแผนการเงินก่อนเกษียณ ยิ่งเร็วยิ่งดี
      7.2 ตอน วางแผนการเงินสไตล์สูงวัย
      7.3 ตอน พินัยกรรม ไม่แก่ก็เขียนได้
      7.4 ตอน ปรับ LINE ให้เหมาะกับผู้สูงอายุ
      7.5 ตอน ฟีเจอร์ Facebook ที่เหมาะกับผู้สูงอายุ
      7.6 ตอน แอปพลิเคชัน ตอบโจทย์สูงวัย
      7.7 ตอน เลือกประกันอย่างไร ? ให้ดูแลเรายามแก่

8.  รายการ Proud to be
      8.1 ตอน  ช่างภาพสารคดีเชิงอนุรักษ์   
      8.2 ตอน  อาสาสมัคร TEDxBangkok  
      8.3 ตอน  ตามรอย…ศาสตร์พระราชา 
      8.4 ตอน นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

9.  รายการปัญญาของแผ่นดิน
      9.1 ตอน พ่อครัวนักอนุรักษ์อาหารล้านนา

10.  รายการ Eng ลั่น (Playlist)

11.  รายการเรียนมหิดล เป็นยังไง
      11.1 ตอน เรียนวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล เป็นยังไง
      11.2 ตอน เรียนวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล เป็นยังไง Q&A

12.  รายการ ฉายแวว
      12.1 ตอน The Memories of EXT         
      12.2 ตอน Black Bete
      12.3 ตอน Butterfly’s Wheel
      12.4 ตอน The Rabbit toy และ Charlie and The Library
      12.5 ตอน VDO Log   
      12.6 ตอน Life           
      12.7 ตอน What It Takes
      12.8 ตอน Mindscape
      12.9 ตอน Lovesick   
      12.10 ตอน Lilly Lullaby           
      12.11 ตอน  Granted   
      12.12 ตอน Leap         
      12.13 ตอน Sing          
      12.14 ตอน Detached / COAX / For Truth and Justice   
      12.15 ตอน The Wanderer       
      12.16 ตอน FAA
      12.17 ตอน ล้มลุก animation
      12.18 ตอน ส่องแสง     
      12.19 ตอน หนังสั้น Death of a Legend  
      12.20 ตอน หลงเสน่ห์ ANIMATION        
      12.21 ตอน หนังสั้น หยิ่ง
      12.22 ตอน หนังสั้น ความรัก หมาและแม่ ตอนที่ 1
      12.23 ตอน หนังสั้น ความรัก หมาและแม่ ตอนที่ 2 
      12.24 ตอน หนังสั้น In Plain Sight          
      12.25 ตอน ค้นโลกใต้น้ำ
      12.26 ตอน โรคซึมเศร้าในงานออกแบบ   

13.  รายการเทกันเบาเบา
      13.1 ตอน อาหารเหลือ(ไม่)ทิ้ง