คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
November 25, 2019
คณะเทคนิคการแพทย์
November 25, 2019

คณะกายภาพบำบัด

1.  รายการ คลิป MU
      1.1 ตอน 7 ท่า หน้ากระชับ สัดส่วนเป๊ะ
      1.2 ตอน ปรับท่านอนให้เหมาะสม หลับสบาย หายปวด

2. รายการ SMART 60
      2.1 ตอน หลังค่อมแก้ได้              
      2.2 ตอน ไม่แก่เข่าก็เสื่อมได้
      2.3 ตอน บริหารสมองในชีวิตประจำวันป้องกันสมองเสื่อม

3.  รายการ Healthy Fine Day
      3.1 ตอน Kinesio Tape เทปแห่งการบำบัด
      3.2 ตอน เผยเคล็ดลับสร้างหุ่นสวยและโยคะหน้า
      3.3 ตอน การจัดการความเศร้า
      3.4 ตอน ทดสอบสมรรถภาพการวิ่ง
      3.5 ตอน “โรคซึมเศร้า” รู้ไว้ไม่ไกลตัว ตอน 1

4.  รายการเรียนมหิดลเป็นยังไง
      4.1 ตอน เรียนคณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล เป็นยังไง
      4.2 ตอน เรียนคณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล เป็นยังไง Q&A

5.  รายการฉายแวว
      5.1 ตอน เก้าอี้น้องปอนด์ 
      5.2 ตอน ก้าวใหม่ของลุงทุม

6.  รายการเล็ก ๆ เปลี่ยนโลก
      
6.1 ตอน สุขกาย สบายใจ เราสร้างได้             1/3
      6.1 ตอน สุขกาย สบายใจ เราสร้างได้             2/3
      6.1 ตอน สุขกาย สบายใจ เราสร้างได้             3/3

      6.2 ตอน Home School บ้านเรียนชวนเพลิน ตอน 1           
      6.3 ตอน Home School บ้านเรียนชวนเพลิน ตอน 2           
      6.4 ตอน กายภาพบำบัด…สร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคม

      6.5 ตอน สร้างทักษะการเล่น เสริมทักษะการเรียน
     


7.  รายการ MU Link
      7.1 ตอน คณะกายภาพบำบัด @มหิดล     

8.  รายการ 32 Service    

9.  รายการ MU Link International
      9.1 ตอน Doctor of Philosophy in Physical Therapy (International Program)
10.  รายการ Research Impact
      10.1 ตอน Transcranial Magnetic Stimulation : Innovative intervention to augment upper extremity training after stroke