คณะเทคนิคการแพทย์

คณะกายภาพบำบัด
November 25, 2019
วิทยาลัยศาสนศึกษา
November 25, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์

1.  รายการเรียนมหิดลเป็นยังไง
      1.1 ตอน เรียนคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เป็นยังไง
      1.2 ตอน เรียนคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เป็นยังไง Q&A

2. รายการ MU Link
      2.1 ตอน คณะเทคนิคการแพทย์ @มหิดล

3. รายการ MU LINK INTERNAITONAL PROGRAMS
      3.1 ตอน คณะเทคนิคการแพทย์ @มหิดล

4. รายการพิเศษ
      4.1 ตอน ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health & Wellness Centre) คณะเทคนิคการแพทย์

5. รายการ Nous Space
      5.1 ตอน VLOG การตรวจหาเชื้อ COVID-19 ของนักเทคนิคการแพทย์อาสา
      5.2 ตอน การตรวจ Antigen Test Kit (ATK)

6. รายการ 50 Facts
      6.1 ตอน 50 Facts คณะเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค ม.มหิดล

7. รายการ Mahidol Channel Live
      7.1 ตอน ชุดตรวจโรค COVID-19 ด้วยน้ำลายด้วยเทคโนโลยีแลมป์เปลี่ยนสี ฝีมือคนไทย

8. รายการ One Day With
      8.1 ตอน บุกห้อง X-ray รังสีเทคนิค ม.มหิดล