สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
November 25, 2019
คณะกายภาพบำบัด
November 25, 2019

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

1.  รายการคลิป MU
      1.1 ตอน  แผ่นดินไหว
      1.2 ตอน ริกเตอร์
      1.3 ตอน โอโซนอยู่ข้างบนดี อยู่ข้างล่างอันตราย
      1.4 ตอน ค่าฝุ่นเกิน อากาศนิ่ง ใครเสี่ยง?
      1.5 ตอน 5 วิธีเที่ยวถ้ำให้ปลอดภัย
      1.6 ตอน ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะอันตราย

2.  รายการ เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก
      2.1 ตอน  แผ่นดินไหว
      2.2 ตอน  โอโซนอยู่ข้างบนดี อยู่ข้างล่างอันตราย
      2.3 ตอน  ค่าฝุ่นเกิน อากาศนิ่ง ใครเสี่ยง?
      2.4 ตอน  5 วิธีเที่ยวถ้ำให้ปลอดภัย  
      2.5 ตอน ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะอันตราย

3. รายการ Proud to be
      3.1 รายการ Proud to be
      3.2 ตอน นักอนุรักษ์นกกระเรียนไทย

4.  รายการปัญญาของแผ่นดิน
      4.1 ตอน แสงแห่งปัญญา…แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

5.  รายการฉายแวว
      5.1 ตอน กังหันลมยกกำลังสอง           
      5.2 ตอน นวัตกรรมกำจัดสารก่อมะเร็งจากเครื่องถ่ายเอกสาร

6.  รายการเทกันเบาเบา
      6.1 ตอน ถังกำจัดเศษอาหารในบ้าน
      6.2 ตอน DIY ถังกำจัดเศษอาหารในบ้าน

7.  รายการเล็ก ๆ เปลี่ยนโลก
      7.1 ตอน สติ…รับภัยพิบัติ

      7.2 ตอน ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG Sci-Camp  1/3
      7.2 ตอน ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG Sci-Camp  2/3
      7.2 ตอน ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG Sci-Camp  3/3

      7.3 ตอน ค่ายเยาวชน Eco Seed Camp         1/3     
      7.3 ตอน ค่ายเยาวชน Eco Seed Camp         2/3    
      7.3 ตอน ค่ายเยาวชน Eco Seed Camp         3/3   

      7.4 ตอน MU Rangers ร่วมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ตอน 1   1/3
      7.4 ตอน MU Rangers ร่วมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ตอน 1   2/3
      7.4 ตอน MU Rangers ร่วมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ตอน 1   3/3

      7.5 ตอน MU Rangers ร่วมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ตอน 2   1/3
      7.5 ตอน MU Rangers ร่วมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ตอน 2   2/3
      7.5 ตอน MU Rangers ร่วมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ตอน 2   3/3

      7.6 ตอน MU Rangers ร่วมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1  ตอน 3
      7.7 ตอน ENRIC 2014 Global Climate Change and Sustainability Pathways ตอน 1
      7.8 ตอน ENRIC 2014 Global Climate Change and Sustainability Pathways ตอน 2
      7.9 ตอน SCG Sci-Camp รุ่นที่ 26 ตามรอยพระบาท จอมปราชญ์แห่งดิน
      7.10 ตอน Power Green Camp…พลังเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 10

8.  รายการ Healthy Fine Day
      8.1 ตอน Green Product ผลิตภัณฑ์สีเขียว ตอนที่ 1 (Variety)
      8.2 ตอน Green Product ผลิตภัณฑ์สีเขียว ตอนที่ 2 (Variety)

9.  รายการ MU Link
      9.1 ตอน พลพรรค นักรักษ์สิ่งแวดล้อม  

10.  รายการ MU Link International PROGRAMS
      10.1 ตอน Faculty of Environment and Resource Studies (International Program) Mahidol University

11.  รายการ Research Impact
      11.1 ตอน  Counter-Rotating Wind Generator
      11.2 ตอน Counter rotating-blade wind turbine generator

12.  รายการเรียนมหิดลเป็นยังไง
      12.1 ตอน เรียนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดลเป็นยังไง
      
12.2 ตอน เรียนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดลเป็นยังไง Q&A