สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
November 22, 2019
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
November 25, 2019

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

1. รายการ MU Link
      1.1 ตอน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย@มหิดล

2.  รายการ เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก
      2.1 ตอน กินอยู่อย่างมอญ ตอน 1
      2.2 ตอน กินอยู่อย่างมอญ ตอน 2
      2.3 ตตอน องค์กรวุ่นวายกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
      2.4 ตอน ประชาธิปไตยในวิถีไทย 
      2.5 ตอน พบกันครึ่งทาง…สร้างสรรค์เพิ่มพูนมูลค่าให้วัฒนธรรม

  3.  รายการ Research Impact
      3.1 ตอน ไทยทรงดำ

4.  รายการ Research Impact (Eng.)
      4.1 ตอน  Black Tai Ethnic Group

5.  รายการปัญญาของแผ่นดิน
      5.1 ตอน สืบสานลมหายใจภาษาแห่งท้องทะเล

6.  รายการ Add Friends to ASEAN
      6.1 ตอน แรกพบ  1/1        
      6.1 ตอน แรกพบ  1/2        
      6.1 ตอน แรกพบ  1/3        

      6.2 ตอน เงิน เงิน เงิน   1/3
      6.2 ตอน เงิน เงิน เงิน   2/3
      6.2 ตอน เงิน เงิน เงิน   3/3

      6.3 ตอน ชุดประจำชาติ 1/3
      6.3 ตอน ชุดประจำชาติ 2/3
      6.3 ตอน ชุดประจำชาติ  3/3

      6.4 ตอน เพื่อนพาเที่ยว ตอนที่ 1     1/3
      6.4 ตอน เพื่อนพาเที่ยว ตอนที่ 1     2/3
      6.4 ตอน เพื่อนพาเที่ยว ตอนที่ 1     3/3

      6.5 ตอน  เพื่อนพาเที่ยว ตอนที่ 2     1/3
      6.5 ตอน เพื่อนพาเที่ยว ตอนที่2       2/3
      6.5 ตอน เพื่อนพาเที่ยว ตอนที่ 2      3/3

      6.6 ตอน Amazing ASEAN  1/3
      6.6 ตอน Amazing ASEAN 2/3
      6.6 ตอน Amazing ASEAN  3/3

      6.7 ตอน อาหารการกิน  1/3
      6.7 ตอน อาหารการกิน  2/3
      6.7 ตอน อาหารการกิน  3/3

      6.8 ตอน มื้อพิเศษ     1/3
      6.8 ตอน มื้อพิเศษ     2/3
      6.8 ตอน มื้อพิเศษ      3/3

      6.9 ตอน เพื่อนพารวย  1/3
      6.9 ตอน เพื่อนพารวย 2/3
      6.9 ตอน เพื่อนพารวย  3/3

      6.10 ตอน 5 เรื่องเด็ด เกร็ดอาเซียน    1/3 
      6.10 ตอน 5 เรื่องเด็ด เกร็ดอาเซียน    2/3 
      6.10 ตอน 5 เรื่องเด็ด เกร็ดอาเซียน    3/3

      6.11 ตอน ของฝากของขวัญ  1/3
      6.11 ตอน ของฝากของขวัญ 2/3
      6.11 ตอน ของฝากของขวัญ  3/3

      6.12 ตอน แสนเดียวเที่ยวอาเซียนตอนที่ 1  
      6.13 ตอน แสนเดียวเที่ยวอาเซียนตอนที่ 2