คณะทันตแพทยศาสตร์
November 25, 2019
คณะพยาบาลศาสตร์
November 25, 2019

คณะสาธารณสุขศาสตร์

1. รายการคลิป MU
      1.1 ตอน บุหรี่แปลงร่างไม่ได้ช่วยให้คุณเลิกบุหรี่      
      1.2 ตอน เสริมวิตามินอย่างไรให้เพียงพอต่อร่างกาย
      1.3 ตอน น้ำประปารสเค็ม ดื่มอย่างไรให้สุขภาพปลอดภัย

2. รายการ Healthy Fine Day
      2.1 ตอน SKT นวัตกรรมแห่งสมาธิ พิชิตโรค    1/2
      2.1 ตอน SKT นวัตกรรมแห่งสมาธิ พิชิตโรค    2/2

3. รายการปัญญาของแผ่นดิน
      3.1 ตอน สาธารณสุขชุมชน

4. รายการ ฉายแวว
      4.1 ตอน เด็กมหิดล วิจัยน้ำปลาสูตรโซเดียมต่ำ โปรตีนสูง
      4.2 ตอน Happetite เครื่องดื่มทางเลือกเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง

5. รายการ Research Impact
      5.1 ตอน GEO Healthy Hub
      5.2 ตอน เครื่องกรองฝุ่นไม้ ด้วยชั้นกรองฝุ่น

6. รายการเล็ก ๆ เปลี่ยนโลก
      6.1 ตอน โภชนาการชะลอวัย

7. รายการ MU Link
      7.1 ตอน คณะสาธารณสุขศาสตร์ @มหิดล

8. รายการ Dream Catcher
     8.1 ตอน ชีวิตเด็กสาธารณสุข ตอน 1     1/3
     8.1 ตอน ชีวิตเด็กสาธารณสุข ตอน 1     2/3
     8.1 ตอน ชีวิตเด็กสาธารณสุข ตอน 1     3/3

     8.2 ตอน ชีวิตเด็กสาธารณสุข ตอน 2    1/3
     8.2 ตอน ชีวิตเด็กสาธารณสุข ตอน 2    2/3
     8.2 ตอน ชีวิตเด็กสาธารณสุข ตอน 2    3/3

9. รายการ Change
     9.1 ตอน สมาธิบำบัด SKT ทางเลือกใหม่ไร้โรค

10. รายการ MU Link International Program
     10.1 ตอน Master of Public Health Program, Mahidol University

11. รายการ Research Impact (Eng.)
      11.1 ตอน Improving Agricultural Worker Health: Investigating the health effects of pesticide exposures among
farmers in Thailand

      11.2 ตอน The air filtering machine using filtering layers
      11.3 ตอน Development of gluten-free bread enriched protein from Eri silkworm pupae powder 
      11.4 ตอน Carbon Footprint Analysis Web Application for Petrol Station and Slaughthouse

12. รายการเรียนมหิดลเป็นยังไง
      12.1  ตอน เรียนคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดลเป็นยังไง
      12.2 ตอน เรียนคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดลเป็นยังไง Q&A

13. รายการ YouTubers Ask Mahidol
      13.1  ตอน Q&A คำถามเรื่อง COVID-19 ถามโดยช่อง Epic Time
      13.2 ตอน Q&A คำถามเรื่อง COVID-19 ถามโดยช่อง คิดดีทีวี
      13.3 ตอน Q&A คำถามเรื่อง COVID-19 ถามโดยช่อง DOMteamwork

14.  รายการ SDGs Series
      14.1  ตอน นักสาธารณสุข นักสร้างสุขภาพ