คณะทันตแพทยศาสตร์
November 25, 2019
คณะพยาบาลศาสตร์
November 25, 2019

คณะสาธารณสุขศาสตร์

1. รายการคลิป MU
      1.1 ตอน บุหรี่แปลงร่างไม่ได้ช่วยให้คุณเลิกบุหรี่      
      1.2 ตอน เสริมวิตามินอย่างไรให้เพียงพอต่อร่างกาย

2. รายการ Healthy Fine Day
      2.1 ตอน SKT นวัตกรรมแห่งสมาธิ พิชิตโรค    1/2
      2.1 ตอน SKT นวัตกรรมแห่งสมาธิ พิชิตโรค    2/2

3. รายการปัญญาของแผ่นดิน
      3.1 ตอน สาธารณสุขชุมชน

4. รายการ ฉายแวว
      4.1 ตอน Happetite เครื่องดื่มทางเลือกเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง

5. รายการ Research Impact
      5.1 ตอน เครื่องกรองฝุ่นไม้ ด้วยชั้นกรองฝุ่น

6. รายการเล็ก ๆ เปลี่ยนโลก
      6.1 ตอน โภชนาการชะลอวัย

7. รายการ MU Link
      7.1 ตอน คณะสาธารณสุขศาสตร์ @มหิดล

8. รายการ Dream Catcher
     8.1 ตอน ชีวิตเด็กสาธารณสุข ตอน 1     1/3
     8.1 ตอน ชีวิตเด็กสาธารณสุข ตอน 1     2/3
     8.1 ตอน ชีวิตเด็กสาธารณสุข ตอน 1     3/3

     8.2 ตอน ชีวิตเด็กสาธารณสุข ตอน 2    1/3
     8.2 ตอน ชีวิตเด็กสาธารณสุข ตอน 2    2/3
     8.2 ตอน ชีวิตเด็กสาธารณสุข ตอน 2    3/3

9. รายการ MU Link International Program
      9.1 ตอน Master of Public Health Program, Mahidol University

10. รายการ Research Impact (Eng.)
      10.1 ตอน Improving Agricultural Worker Health: Investigating the health effects of pesticide exposures among
farmers in Thailand

      10.2 ตอน The air filtering machine using filtering layers
      10.3 ตอน Development of gluten-free bread enriched protein from Eri silkworm pupae powder