คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
November 25, 2019
คณะสาธารณสุขศาสตร์
November 25, 2019

คณะทันตแพทยศาสตร์

1. รายการคลิป MU
      1.1 ตอน จัดฟัน ปากเน่า            
      1.2 ตอน ภัยเงียบ หินปูนในช่องปาก
      1.3 ตอน เสกฟันขาว ส่อเสี่ยงภัย

2. รายการ SMART 60
      2.1 ตอน ทำอย่างไร? ฟันอยู่ครบ
      2.2 ตอน ดูแลสุขภาพฟัน (ปลอม)

3. รายการพบหมอมหิดล
     3.1 ตอน คุณแม่ตั้งท้อง ต้องรู้! เป็นโรคปริทันต์เสี่ยงคลอดก่อนกำหนด
     3.2 ตอน ผู้ป่วยเบาหวาน กับการดูแลสุขภาพช่องปาก
     3.3 ตอน 10 ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับ “สุขภาพช่องปาก” ตอน 1
     3.4 ตอน 10 ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับ “สุขภาพช่องปาก” ตอน 2

4. รายการ ปัญญาของแผ่นดิน
     4.1 ตอน ทันตแพทย์ผู้สร้างหลักประกันสุขภาพฟันเพื่อประชาชน

5. รายการ Nous Space
     5.1 ตอน เทคนิคพิชิต A เริ่มได้ตั้งแต่ในห้องเรียน
     5.2 ตอน เทคนิคพิชิต A เตรียมตัวสอบ      

6. รายการ เรียนมหิดลเป็นยังไง
     6.1 ตอน เรียนคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล เป็นยังไง
     6.2 ตอน เรียนคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล เป็นยังไง Q&A 

7. รายการกินกับหมอ
      7.1 ตอน ซีรีส์ กินบำรุง”ฟัน” ตอน อาหารกระตุ้นน้ำลาย
      7.2 ตอน ซีรีส์ กินบำรุง”ฟัน” ตอน อาหารช่วยขัดฟัน
      7.3 ตอน ซีรีส์ กินบำรุง”ฟัน” ตอน เลือดออกตามไรฟัน วิตามินซีช่วยได้
      7.4 ตอน ซีรีส์ กินบำรุง”ฟัน” ตอน รู้จัก น้ำตาลไซลิทอล
      7.5 ตอน ซีรีส์ กินบำรุง”ฟัน” ตอน อาหารบำรุงฟัน    
      7.6 ตอน ซีรีส์ กินบำรุง”ฟัน” ตอน อาหารช่วยลดกลิ่นปาก
      7.7 ตอน ซีรีส์ กินบำรุง”ฟัน” ตอน ประโยชน์ของใบสะระแหน่  
      7.8 ตอน ซีรีส์ กินบำรุง”ฟัน” ตอน ประโยชน์ของชาเขียว

8. รายการ เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก
      8.1 ตอน ยุวทูตฟันดี    

9. รายการ MU Link
      9.1 ตอน คณะทันตแพทยศาสตร์ @มหิดล  ตอน 1
      9.2 ตอน คณะทันตแพทยศาสตร์ @มหิดล  ตอน 2
10. รายการ Change
      10.1 ตอน อวัยวะเทียม อะไหล่มนุษย์ อะไหล่ชีวิต

11. รายการ International Course
      11.1 ตอน Mahidol International Dental School (MIDS)

12. รายการ MU Link International Program
      12.1 ตอน Postgraduate Programs, Faculty of Dentistry Mahidol University

13. รายการ Research Impact (Eng.)
      13.1 ตอน GuttaClear