หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ม.มหิดล ออกบริการเคลื่อนที่จังหวัดระนอง
May 18, 2018
ม.มหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ลงนามความร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
May 18, 2018

การประชุมปฏิบัติการ “การวัดและประเมินผลทางการศึกษากลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์”

social3

วันที่  18 พฤษภาคม 2561  ศาสตราจารย์  คลินิกนายแพทย์สุวัฒน์  เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา  เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ “การวัดและประเมินผลทางการศึกษากลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์” โดยมี  รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุประพัฒน์  สนใจพาณิชย์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post