คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว “นวัตกรรมสื่อการศึกษาออนไลน์ นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์และชุมชน”
May 24, 2018
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการ The 1st Seminar on Thai Varanus spp.
May 25, 2018

ประชุมวิชาการนานาชาติ “6th World Congress of Racket Sport Science 2018”

racket1

25 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “6th World Congress of Racket Sport Science 2018” โดยความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล , สหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) สหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ (ITTF) และการกีฬาแห่งประเทศไทย

ในการจัดประชุมฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้และวิทยาการเกี่ยวกับการกีฬาที่ใช้แร็กเก็ต ทั้งแบดมินตัน เทนนิส และเทเบิลเทนนิส ระหว่างนักวิชาการ ผู้ฝึกสอน นักศึกษา บุคลากรที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจศาสตร์ด้านกีฬา โดยมุ่งเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ โดยมีวิทยากรผู้ทรงความรู้ในวงการวิทยาศาสตร์การกีฬาจากทั่วโลกมาให้ความรู้ และเป็นการสร้างเครือข่ายของนักวิทยาศาสตร์การกีฬาซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 150 คน งานประชุมฯ ดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ

Recent post